Další aktivity, služby a možnosti spolupráce

 

Rád Vás zasvětím do svých dalších aktivit, a pokud byste měli zájem se zapojit, přispět svým dílem, získat novou zkušenost, či se podělit o svoji, budu rád, když se na mě obrátíte, abychom se domluvili, jak to provedeme...

 

Dobročinné aktivity:

  • Podpora vzdělávání dětí v Keni (adopce na dálku)
  • Podpora revitalizace barokního kláštera v Broumově
 

Psychologická pomoc:

  • Sledování nejnovějších poznatků v psychosomatice
  • Sebepoznávání a identifikace skutečných psychosomatických příčin obtíží
  • Transakční analýza a další psychologické metody se zaměřením na latentní pohnutky stávajího chování
  • Trénink nových vzorců myšlení/chování, vedoucích k žádoucím změnám v životě