Indiánská moudrost

Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o souboji, která probíhá uvnitř každého člověka. Říkal mu: „Synku, ten souboj v každém z nás je jako souboj mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a ego.

Ten druhý je hodný. Je to radost, mír, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal:

„A který vyhraje?“

Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

 

One day took an old Indian his grandson and told him a story about a duel, which takes place in every human being. He said: „Sonny, this dog-fight in everyone of us is like the duel between two wolfs.

One of them is evil. This is anger, enviousness, jelaousness, sorrow, selfishness, rudeness, hatefulness, self-piteousness, falsehood, pretentiousness and ego.

The second one si good. This is joy, peace, love, hope, serenity, humility, graciousness, empathy, generosity, trueness, mercy and affiance.“

The grandson was thinking of all these things and in a while asked:

„And which one prevails?“

The old Indian replied: „That one that you feed.“