Win - Win - to je naše krédo!

Znamená to poskytování služeb s oboustrannou spokojeností. Objednáním služby vztah začíná, jejím poskytnutím je splněna první část mého závazku, Vaším zaplacením je potvrzena spokojenost se službou, a já jsem připraven poskytnout další službu.

 

Ceny konzultací:

  • analýzy a akční plány pro zvýšení efektivity a optimalizaci výrobních procesů, zvýšení přidané hodnoty produktů a/nebo služeb - 1200,- Kč/hod.
  • analýzy a akční plány pro redukci neproduktivních nákladů, prostojů, neshodných výrobků a/nebo nekvalitních služeb - 1200,- Kč/hod.
  • analýzy a akční plány pro zlepšení a rozvoj firemní kultury - 1100,- Kč/hod.
  • analýzy a akční plány pro rozvoj řízení lidských zdrojů - jak získat a udržet kvalifikované zaměstnance - 1100,- Kč/hod.
  • koučink pro efektivního lídra - jak přimět zaměstnance k efektivní týmové spolupráci na dosažení firemních cílů - 1200,- Kč/hod.
  • rozvoj asertivních dovedností - 790,- Kč/hod.
  • redukce vlivu špatných návyků a nežádoucích vzorců chování na úspěšnost v jednání - 950,- Kč/hod.
  • rozvoj komunikační dovednosti v konfliktním prostředí - 950,- Kč/hod.
  • kariérní poradenství a koučink - jak nalézt a získat vysněné, případně zkušenostem a kvalifikaci odpovídající zaměstnání - 690,- Kč/hod.

Aktualizace 6.6.2019

Nedokončené hodiny se adekvátně zlevňují.

Objednávky přijímám osobně, E-mailem nebo telefonicky.

Moje činnost se řídí následujícími body etického kodexu:

Spolehlivost, nezávislost, mlčenlivost a poctivost.

Získejte zdarma osobní konzultaci

Během této konzultace se dozvíte, jestli a případně jak Vám můžu pomoci.