Blog

Emoce a práce s nimi - otázka IQ a EQ

21.01.2018 23:12
    Základním předpokladem úspěšného leadershipu, vedle odborných znalostí a analytických schopností leadera, je podle některých autorů také dostatečná emoční inteligence (EQ) manažera – leadera. Shapiro [cit. dle Wedlichová 2011: 17] ji definoval jako...

Teorie vůdcovství

21.01.2018 23:07
2.1Teorie vůdcovství (leadershipu) a její modely   Lidé v pracovních kolektivech bývají zpravidla podřízení nějakému vedoucímu, řekněme manažerovi. Manažeři jsou do svých funkcí jmenovaní, a jak uvádějí Robbins a Coulterová [2004], jejich schopnost ovlivňovat lidi je...

PROBLEMATIKA ZVLÁDÁNÍ UČENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

06.02.2017 22:11
   Je dobrým zvykem naší společnosti chránit a podporovat slabší a potřebné. Tak by tomu mělo být i v méně rozvinutých společnostech, např. tzv. třetího světa.  Myslím si také, že každá společnost potřebuje špičkové vědce, lékaře, učitele, právníky, architekty, manažery, politiky,...

Jak vzniká zlo v nás?

29.12.2010 00:00
Motto: Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)

Sebepoznání a vůle ke změně

18.12.2010 22:39
   Ve svém textu bych se rád zamyslel nad sebepoznáním v kontrastu s jistým druhem sebeklamu a z něj plynoucími projevy "zla"...

Indiánská moudrost

16.12.2010 00:36
Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o souboji, která probíhá uvnitř každého člověka. Říkal mu: „Synku, ten souboj v každém z nás je jako souboj mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost,...

DETERMINANTY ROZVOJE MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ

09.12.2010 22:37
   Ve svém textu bych rád nastínil základní vlivy, které determinují rozvoj mimořádně nadaných dětí. Tento problém byl v našem prostředí dříve trochu opomíjen, možná vlivem podcenění vlivu prostředí a výchovy. Dnes existuje právní úprava, která nadprůměrné děti alespoň definuje....

Co je zač, ta bytost člověk?

07.12.2010 22:36
   Pokusy o jednoznačnou definici bytosti člověka, osobnosti nebo toho, co si pod tímto pojmem lze představit, jdou daleko do historie, dávno před vznik vědeckého oboru psychologie. Řada významných osobností filozofie, antropologie, sociologie nebo psychologie formulovala nějakou...

Psychologický rozbor některých obecně známých přísloví

30.11.2010 22:33
   Přísloví, úsloví, lidové moudrosti, pranostiky, pořekadla, citáty a různá moudra jsou oblíbeným lidovým vyjádřením obecné "pravdy" o nějakém sociálním nebo sociálně - psychologickém jevu. Regionální a krajové zvláštnosti obvykle odlišují tentýž jev jinými přirovnáními, metaforami...

Jak je to s důvěrou v ostatní?

29.11.2010 22:31
   Pro své zhodnocení jsem si vybral text od autorů Martina Tanise z University of Amsterdam a Toma Postmese z University of Exter ve Velké Británii. Text se zabývá nedostatečnou komunikací - přístupem k důvěře z hlediska sociální identity, konkrétně pak interpersonální percepcí,...