Informace o mně

Jmenuji se Martin Kašpar. Pomáhám firmám v Automotive a v dalších odvětvích průmyslu zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy, lépe uspokojit zákazníky a celkově zvyšovat úspěšnost v konkurenčním prostředí. To znamená, že se podílím aktivně na snižování vícenákladů, provádím hloubkové analýzy procesů pro redukci zmetkovitosti, šrotu, reklamací, ale také řeším snížení fluktuace zaměstnanců. Dle potřeby zavádím systém řízení kvality, navrhuji zlepšovací a nápravná opatření, a v některých komoditách pomáhám s taktikou a obchodní strategií.

Odjakživa mě kromě filozofie a psychologie bavila technika. Kvůli komunistické perzekuci naší rodiny v 80. letech jsem nesměl studovat humanitní obory, takže po dokončení gymnázia v Broumově jsem dva roky studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Ze školy jsem předčasně odešel, protože jsem chtěl přestoupit na jinou školu. Chopila se mě ale armáda, a musel jsem odsloužit dva roky povinné vojenské služby. Fungoval jsem tam jako řidič - mechanik, takže jsem se naučil spoustu zajímavých věcí, např. jak v noci na poli s baterkou vyměnit celý motor v UAZu. Znalosti z ČVUT i zkušenosti z armády mi daly dobré technické předpoklady pro další praxi v průmyslových firmách.

Své zkušenosti z 25 let působení v průmyslu předávám již pět let svým klientům v nejrůznějších odvětvích, které podrobněji zmiňuji na svém profilu na LinkedIn.

Pomáhám také jednotlivcům s rozvojem osobnosti a řešením nežádoucích rysů, které je brzdí. Lidé mě vyhledávají zejména v případech, kdy potřebují konzultovat svoji složitou osobní situaci, rodinné problémy, problémy s dětmi, ale i chronické zdravotní potíže, kde lékařská věda nasazuje pouze medikaci. Množství zdravotních obtíží totiž pramení v psychice, zejména v podvědomí z nezpracovaných emocí a "škodlivých" vzorců myšlení a chování.

 Psychologii jsem vystudoval až po revoluci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako další obor jsem si zvolil sociologii. Na FSS MU pod katedrou Sociální politika a sociální práce jsem dále vystudoval obor Veřejná politika a lidské zdroje se specializací na   personální řízení a rozvoj organizace. V současnosti se připravuji na doktorské (Ph.D.) studium klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde hodlám v této souvislosti realizovat kvalitativní výzkum vlivu zablokovaných emocí a srdeční inkoherence na vznik ischemické choroby srdeční.

Psychosomatikou, vlivem emocí na zdraví a holistickým přístupem k člověku se hlouběji zabývám cca od r. 1998, kdy jsem poprvé pracoval na opravě svých "škodlivých" programů, které mi způsobovaly letité úporné migrény. Zhruba po jednom roce jsem zaznamenal, že změny, které jsem na sobě realizoval, přinesly minimálně 90% zlepšení mého stavu. Již řadu let jsem zcela bez migrén a jsem vděčný také vyšší moci, že jsem v této zkoušce obstál.

 

Kontaktujte mě