Informace o mně

Odjakživa mě bytostně přitahovala psychologie a filozofie. Od raného mládí jsem hltal knihy od Bruntona, Mulforda, Carnegieho, Tomáše, Redfielda, Bacha, Morganové, Osha, Coelha, Akvinského a cokoliv bylo v té době "temna" a počátkem devadesátek sehnatelné. Kvůli komunistické šikaně naší rodiny a mojí neochotě se příliš podřizovat ideologickému establishmentu mi nebylo umožněno studovat na VŠ kýžené humanitní obory, takže po dokončení gymnázia v Broumově jsem několik let studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Ze školy jsem předčasně odešel, a protože jsem se neúspěšně pokoušel přestoupit na jinou školu, chopila se mě mezitím armáda. Musel jsem tak odsloužit dva roky povinné vojenské služby. Znalosti z ČVUT mi daly dobré technické předpoklady pro další praxi v průmyslových firmách, tudíž jsem řadu let pracoval v průmyslu a vymýšlel, jak zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy, lépe uspokojit zákazníky a celkově zvyšovat úspěšnost v konkurenčním prostředí. Neméně jsem se věnoval personalistice, výběru a náboru nových zaměstnanců, dále pak hodnocení, koučingu, motivaci, systému odměňování a růstu kompetencí a kvalit stávajících zaměstnanců.

Když jsem se díky svému angažmá v průmyslu ekonomicky postavil na vlastní nohy, a politická situace mi již nebránila ve studiu, konečně jsem si splnil sen a vrhnul se znovu do školy. Psychologii jsem vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako další obor jsem si zvolil sociologii, což se neustále ukazuje jako skvělá volba. Na FSS MU pod katedrou Sociální politika a sociální práce jsem dále vystudoval obor Veřejná politika a lidské zdroje se specializací na personální řízení a rozvoj organizace. V současnosti se připravuji na doktorské (Ph.D.) studium klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde hodlám v této souvislosti realizovat výzkum psychosomatických souvislostí (zablokovaných emocí, podvědomých programů a přesvědčení a srdeční koherence) na vznik ischemické choroby srdeční.

Psychosomatikou, vlivem emocí na zdraví a holistickým přístupem k člověku se hlouběji zabývám přes 20 let, kdy jsem poprvé zaznamenal úspěch na "opravě" svých vlastních podvědomých programů, které mi způsobovaly letité úporné migrény. 

Jsem členem následujících organizací, díky kterým čerpám nejaktuálnější informace a podnětné inspirace z oboru:

  • Českomoravská psychologická společnost (https://cmpsy.cz/?page=onas)
  • Pracovní skupina pro pozitivní psychologii (https://www.pozitivni-psychologie.cz)
  • Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
  • Česká společnost psychosomatické medicíny při České Lékařské Společnosti (https://www.psychosomatika-cls.cz/)

 

 

 

 

Kontaktujte mě