Informace o mně

Jmenuji se Martin Kašpar. Pomáhám firmám v Automotive a v dalších odvětvích průmyslu zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy, lépe uspokojit zákazníky a celkově zvyšovat úspěšnost v konkurenčním prostředí. To znamená, že se podílím aktivně na snižování vícenákladů, provádím hloubkové analýzy procesů pro redukci zmetkovitosti, šrotu, reklamací, ale také řeším snížení fluktuace zaměstnanců. Dle potřeby zavádím systém řízení kvality, navrhuji zlepšovací a nápravná opatření, a v některých komoditách pomáhám s taktikou a obchodní strategií.

Pomáhám také jednotlivcům s rozvojem osobnosti a řešením nežádoucích rysů, které je brzdí. Lidé mě vyhledávají zejména v případech, kdy potřebují konzultovat svoji složitou osobní situaci, rodinné problémy, problémy s dětmi, ale i chronické zdravotní potíže, kde lékařská věda nasazuje pouze medikaci. Množství zdravotních obtíží totiž pramení v psychice, zejména v podvědomí z nezpracovaných emocí.

K mému vzdělání. Po dokončení gymnázia v Broumově jsem dva roky studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Tato zkušenost mi dala dobré technické předpoklady pro další praxi v průmyslových firmách.

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako další obor jsem si zvolil sociologii. Na FSS MU pod katedrou Sociální politika a sociální práce jsem dále vystudoval obor Veřejná politika a lidské zdroje se specializací na   personální řízení a rozvoj organizace.

Své zkušenosti z 25 let působení v průmyslu předávám svým klientům v nejrůznějších odvětvích, které podrobněji zmiňuji na svém profilu na LinkedIn.