Informace o mně

Jmenuji se Martin Kašpar. Pomáhám firmám v Automotive a v dalších odvětvích průmyslu zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy, lépe uspokojit zákazníky a celkově zvyšovat úspěšnost v konkurenčním prostředí. To znamená, že se podílím aktivně na snižování vícenákladů, provádím hloubkové analýzy procesů pro redukci zmetkovitosti, šrotu, reklamací, ale také řeším snížení fluktuace zaměstnanců. Dle potřeby zavádím systém řízení kvality, navrhuji zlepšovací a nápravná opatření, a v některých komoditách pomáhám s taktikou a obchodní strategií.

Pomáhám také jednotlivcům s rozvojem osobnosti a řešením nežádoucích rysů, které je brzdí.

K mému vzdělání. Po dokončení gymnázia v Broumově jsem dva roky studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Tato zkušenost mi dala dobré technické předpoklady pro další praxi v průmyslových firmách.

Po vybudování potřebného zázemí jsem při zaměstnání vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně svoji vysněnou psychologii a sociologii. O něco později, na téže fakultě, ale pod katedrou Sociální politika a sociální práce, jsem promoval v magisterském oboru Veřejná politika a lidské zdroje se specializací na   personální řízení a rozvoj organizace. Tím jsem v podstatě získal oficiální kvalifikaci pro práci ve veřejné správě, třeba na Úřadu práce nebo přímo na Ministerstvu sociálních věcí, případně na Ministerstvu školství. Rozhodl jsem se však provozovat konzultace a poradenství firmám, protože mě přitahuje rozmanitost a sofistikovanost oborů, a možnost se stále učit novým věcem. Občas mě také zvou přednášet studentům o životě v průmyslu a o příkladech využití teoretických poznatků (FSS MU, VŠE), ale do školství se odejít zatím nechystám.

Své zkušenosti z 25 let působení v průmyslu předávám svým klientům v odvětvích, jako jsou např. vstřikování plastů, desky plošných spojů pro ovládání a signalizaci v autech, klimatizační jednotky pro firmy v automotive, chladiče do nákladních aut, dekorativní plasty do interiérů aut, ovládání oken a stěrače pro auta, gumové hadice a odlitky pro chladící a palivové systémy aut, motocyklové rámy, elektrické rozváděče atd.

Protože téměř každá firma zaměstnává lidi, je třeba nacházet optimální součinnost člověka a strojního zařízení. Jako svoji konkurenční výhodu zde vnímám kombinaci technického vzdělání a dlouholeté praxe v průmyslu se zkušenostmi a vzděláním v humanitních oborech.

Jako samozřejmost beru doplňování vzdělání v technických specializacích, které potřebuji pro svoji práci, a samozřejmě prohlubování znalostí v psychologii, leadershipu a personálním managementu.

 

Více informací v profilu na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/martin-kaspar-08523622/

Informace o mém zapojení v projektu Czechinvest - CzechEkoSystem pro startupy začínajících podnikatelů:

Kouc_Certifikat.pdf (164 kB)