Informace o mně

Jmenuji se Martin Kašpar. Pomáhám firmám v Automotive i jinde, jak zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy, jak lépe uspokojit zákazníky a jak celkově zvýšit úspěšnost v konkurenčním prostředí. To znamená, že se podílím aktivně na snižování vícenákladů, provádím hloubkové analýzy procesů pro redukci zmetkovitosti, šrotu, reklamací, ale také řeším snížení fluktuace zaměstnanců. Dle potřeby zavádím systém řízení kvality, navrhuji zlepšovací a nápravná opatření, a v některých komoditách pomáhám s taktikou a obchodní strategií.

Pomáhám také jednotlivcům s rozvojem osobnosti a řešením nežádoucích rysů, které je brzdí.

K mému vzdělání. Po dokončení gymnázia v Broumově jsem dva roky studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Tato zkušenost mi dala celkem dobré technické předpoklady pro další praxi v průmyslových firmách.

Po vybudování potřebného zázemí jsem při zaměstnání vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně svoji vysněnou psychologii a sociologii. O něco později, na téže fakultě, ale pod katedrou Sociální politika a sociální práce, jsem promoval v magisterském oboru Veřejná politika a lidské zdroje se specializací na   personální řízení a rozvoj organizace. Tím jsem v podstatě získal oficiální kvalifikaci pro práci ve veřejné správě, třeba na Úřadu práce nebo přímo na Ministerstvu sociálních věcí, případně Ministerstvu škoství. Rozhodl jsem se však provozovat konzultace a poradenství firmám, protože mě přitahuje rozmanitost a sofistikovanost oborů a možnost se stále učit novým věcem. Občas mě sice zvou přednášet studentům o životě v průmyslu na FSS MU nebo na VŠE, ale jak se znám, tak ve školství možná zakotvím až před důchodem.

Zkušenosti ze své praxe za posledních cca 25 let předávám svým zákazníkům v odvětvích jako je např. vstřikování plastů, desky plošných spojů pro ovládání a signalizaci v autech, klimatizační jednotky pro firmy v automotive, chladiče do nákladních aut, dekorativní plasty do interiérů aut, ovládání oken a stěrače pro auta, gumové hadice a odlitky pro chladící a palivové systémy aut, motocyklové rámy, elektrické rozváděče atd.

Protože téměř každá firma zaměstnává lidi, je třeba nacházet optimální součinnost člověka a strojního zařízení. Jako svoji konkurenční výhodu zde vnímám kombinaci technického vzdělání a dlouholeté praxe v průmyslu se zkušenostmi a zálibou v jednání s lidmi a vzděláním v humanitních oborech.

Jako samozřejmost beru prohlubování svého vzdělání v psychologii, leadershipu a personálním managementu, pak se také dovzdělávám v technických specializacích, které potřebuji pro svoji práci.

 

Více informací v profilu na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/martin-kaspar-08523622/

Informace o mém zapojení v projektu Czechinvest - CzechEkoSystem pro startupy začínajících podnikatelů:

Kouc_Certifikat.pdf (164 kB)