Sebepoznání a vůle ke změně

   Ve svém textu bych se rád zamyslel nad sebepoznáním v kontrastu s jistým druhem sebeklamu a z něj plynoucími projevy "zla"...

Získejte zdarma tento článek

... pojednání o přirozené podstatě člověka, co způsobuje zásadní změny jeho charakteru, jak se rodí zlí lidé, zda lze zlo v lidech léčit atd. Vyplňte své údaje níže a článek Vám automaticky bude doručen na uvedenou e-mailovou adresu.