Blanka Plasová: Harmonizace práce a rodiny v organizaci