Bruce H. Lipton, Steve Bhaerman: Spontánní evoluce (Naše pozitivní budoucnost jak jí dosáhnout)