Eva Syřišťová: Normalita z psychologického a psychopatologického hlediska