Hynek Jeřábek a kol.: Rodinná péče o staré lidi (Východiska, klasifikace, kritické momenty)