Josef Koubek: Řízení lidských zdrojů (Základy moderní personalistiky)