Josef Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie