Olga Dostálová: Somatické předpoklady mezilidské komunikace