Vladimír Kebza: Psychosociální determinanty zdraví