Vladimír Smékal: Pozvání do psychologie osobnosti: Člověk v zrcadle vědomí a jednání