Blog

Hermeneutika jako nástroj porozumění ostatním i sobě

     V tomto textu se budeme zabývat tématem hermeneutiky, nauky o rozumění, které ve 20. století představovali německý filozof, Heideggerův žák, Hans-Georg Gadamer (1900-2002) a francouzský filozof Paul Ricouer (1913). (Blecha, 2002)  Jako filozofická disciplína se...
Celý článek

Psychoterapie v duchu sociálního konstrukcionismu? Proč ne.

     Tématem tohoto textu, jak z názvu vyplývá, je sociální konstrukcionismus (dále SK), jak jej prezentoval Kenneth Gergen (2010) ve 40-minutovém videu (odkaz ke stažení níže). Jak sám říká, zabývá se jím posledních 25 let a mluvit o něm je pro něj stále stejně...
Celý článek

Schizma v psychoanalýze

  Úvod V tomto textu se zaměříme na rozdílné psychoanalytické přístupy tzv. freudiánů a kleiniánů (vídeňské a londýnské školy), které vedly od konce 20. let přes sérii vášnivých diskusí v Britské psychoanalytické společnosti až k rozdělení společnosti na dva tábory a jistému schizmatu,...
Celý článek

O pozitivní psychologii

  Prof. Dr. Martin E. P. Seligman je autorem teorie „naučené bezmocnosti“ (Learned helplessness, 1975), která vyjadřuje postoj, že většina věcí v životě probíhá nezávisle na naší vůli, takže nemá cenu se moc snažit. Ve snaze vysvětlit lidské deprese pomocí této teorie se Seligman dostal před...
Celý článek

Na vlastním písečku nebo v globální vesnici?

     V tomto textu se budeme zabývat dichotomií pojmů Lokální/Globální. Local je možné definovat jako koncept, kterým sociologové vymezují, co je blízké, provinční, součástí komunity, s čím je zkušenost intimity, sdílených očekávání a obecných vzorců komunikace. [Back,...
Celý článek

Jak vzniká zlo v nás?

Motto: Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)
Celý článek

Jak zacházíme se svými emocemi?

  Motto: Emoce jsou zdrojem veškeré radosti, ale i žalu na tomto světě      Ve svém pojetí bych pro lidské emoce použil termín emocionální (emoční) energie, který pro účely tohoto textu poslouží asi nejpřesněji. Jinak definovat emoce se ani nebudu pokoušet, protože jak kdysi...
Celý článek

Komplex uklízečky

  Při studiu vybraných pojmů ze sociální psychologie jsem si najednou uvědomil, že zde chybí ještě jeden důležitý pojem, s jehož projevy se střetávám dnes a denně v práci i doma. Komplex uklízečky. Pro zájemce o tuto oblast psychologie přidávám odkaz na Vaculíkův soubor:...
Celý článek