Archiv článků

Jak vzniká zlo v nás?

29.12.2010 00:00
Motto: Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)

Sebepoznání a vůle ke změně

18.12.2010 22:39
   Ve svém textu bych se rád zamyslel nad sebepoznáním v kontrastu s jistým druhem sebeklamu a z něj plynoucími projevy "zla"...

Indiánská moudrost

16.12.2010 00:36
Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o souboji, která probíhá uvnitř každého člověka. Říkal mu: „Synku, ten souboj v každém z nás je jako souboj mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost,...

DETERMINANTY ROZVOJE MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ

09.12.2010 22:37
   Ve svém textu bych rád nastínil základní vlivy, které determinují rozvoj mimořádně nadaných dětí. Tento problém byl v našem prostředí dříve trochu opomíjen, možná vlivem podcenění vlivu prostředí a výchovy. Dnes existuje právní úprava, která nadprůměrné děti alespoň definuje....

Co je zač, ta bytost člověk?

07.12.2010 22:36
   Pokusy o jednoznačnou definici bytosti člověka, osobnosti nebo toho, co si pod tímto pojmem lze představit, jdou daleko do historie, dávno před vznik vědeckého oboru psychologie. Řada významných osobností filozofie, antropologie, sociologie nebo psychologie formulovala nějakou...

Psychologický rozbor některých obecně známých přísloví

30.11.2010 22:33
   Přísloví, úsloví, lidové moudrosti, pranostiky, pořekadla, citáty a různá moudra jsou oblíbeným lidovým vyjádřením obecné "pravdy" o nějakém sociálním nebo sociálně - psychologickém jevu. Regionální a krajové zvláštnosti obvykle odlišují tentýž jev jinými přirovnáními, metaforami...

Jak je to s důvěrou v ostatní?

29.11.2010 22:31
   Pro své zhodnocení jsem si vybral text od autorů Martina Tanise z University of Amsterdam a Toma Postmese z University of Exter ve Velké Británii. Text se zabývá nedostatečnou komunikací - přístupem k důvěře z hlediska sociální identity, konkrétně pak interpersonální percepcí,...

Česká rodina v sociální transformaci - zamyšlení k výročí "Sametové revoluce"

19.11.2010 23:28
   Ve svém zamyšlení bych se rád zabýval otázkami reakcí české rodiny na změnu dominance sociálního a ekonomického kapitálu, a jak se česká rodina měnila v období změny režimu. Těžištěm tohoto textu je především Možného sociologický esej "Proč tak snadno: Některé rodinné důvody...

Psychologie v beletrii - Spalovač mrtvol

17.11.2010 23:25
Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: „Pojď nevýslovná, dřív než se svlékneme, připravíme koupelnu.“ A vzal židli a šli, dívala se na ně kočka. „Je tu horko,“ řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil židli pod ventilátor, „asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten...

Psychologické techniky: jak dosáhnout svého !

17.11.2010 22:22
   Problematika vyhovění, kam patří technika Door-in-the-face, je oblast sociální psychologie, která je založena na položení neadekvátně vysokého požadavku, s předpokladem, že mu nebude vyhověno, a v zápětí po jeho odmítnutí je položen daleko nižší požadavek, který je jako...