Archiv článků

Jak vzniká zlo v nás?

Motto: Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke (irský filosof - 18.století)
Celý článek

Jak zacházíme se svými emocemi?

  Motto: Emoce jsou zdrojem veškeré radosti, ale i žalu na tomto světě      Ve svém pojetí bych pro lidské emoce použil termín emocionální (emoční) energie, který pro účely tohoto textu poslouží asi nejpřesněji. Jinak definovat emoce se ani nebudu pokoušet, protože jak kdysi...
Celý článek

Komplex uklízečky

  Při studiu vybraných pojmů ze sociální psychologie jsem si najednou uvědomil, že zde chybí ještě jeden důležitý pojem, s jehož projevy se střetávám dnes a denně v práci i doma. Komplex uklízečky. Pro zájemce o tuto oblast psychologie přidávám odkaz na Vaculíkův soubor:...
Celý článek

DETERMINANTY ROZVOJE MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ

   Ve svém textu bych rád nastínil základní vlivy, které determinují rozvoj mimořádně nadaných dětí. Tento problém byl v našem prostředí dříve trochu opomíjen, možná vlivem podcenění vlivu prostředí a výchovy. Dnes existuje právní úprava, která nadprůměrné děti alespoň definuje....
Celý článek

Co je zač, ta bytost člověk?

   Pokusy o jednoznačnou definici bytosti člověka, osobnosti nebo toho, co si pod tímto pojmem lze představit, jdou daleko do historie, dávno před vznik vědeckého oboru psychologie. Řada významných osobností filozofie, antropologie, sociologie nebo psychologie formulovala nějakou...
Celý článek

Psychologický rozbor některých obecně známých přísloví

   Přísloví, úsloví, lidové moudrosti, pranostiky, pořekadla, citáty a různá moudra jsou oblíbeným lidovým vyjádřením obecné "pravdy" o nějakém sociálním nebo sociálně - psychologickém jevu. Regionální a krajové zvláštnosti obvykle odlišují tentýž jev jinými přirovnáními, metaforami...
Celý článek

Jak je to s důvěrou v ostatní?

   Pro své zhodnocení jsem si vybral text od autorů Martina Tanise z University of Amsterdam a Toma Postmese z University of Exter ve Velké Británii. Text se zabývá nedostatečnou komunikací - přístupem k důvěře z hlediska sociální identity, konkrétně pak interpersonální percepcí,...
Celý článek

Psychologie v beletrii - Spalovač mrtvol

Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: „Pojď nevýslovná, dřív než se svlékneme, připravíme koupelnu.“ A vzal židli a šli, dívala se na ně kočka. „Je tu horko,“ řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil židli pod ventilátor, „asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten...
Celý článek